Vill du ha en enklare vardag?

- pinus Maskin AB


Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy bygger på att leverera rätt produkt/tjänst i rätt tid och med rätt kvalitet.

Detta uppnår vi genom att:

 • Vi skapar långsiktiga kundrelationer
 • Motiverad personal med rätt kompetens
 • Öppenhet och ärlighet mot våra kunder.

Miljö

Pinus Maskin AB uppfyller de lagar och regler som samhället ställer på vår
verksamhet. Vi eftersträvar en så liten miljöpåverkan som möjligt i alla led och skeden samt att arbeta miljöanpassat enligt nedan;

 • Vi ska uppfylla beställarens krav på hur vi hanterar miljöpåverkan i vår verksamhet.
 • Vi styr när så är möjligt inköpen till mer miljövänliga material och produkter.
 • På arbetsplatser ska i största möjliga mån miljöpåverkande avfall identifieras
  och källsorteras för endera deponering eller återvinning.
 • Våra fordon skall framföras enligt vår bilpolicy, för att få så lite miljöpåverkan  som möjligt.
 • Vår personal ska vara välinformerade i miljöfrågor och fortlöpande utbildas.

MiLJÖMÅL

 • Kräva innehållsdeklaration för miljöpåverkan och miljömärkning, vid inköp av material och produkter.
 • Vi ska minimera mängden osorterat avfall i verksamheten.
 • Ständigt Sträva efter förbättringar i vårt miljöarbete.
 • Vår personal ska verka utifrån vår miljöpolicy.